Bildiri Yazım Kuralları


Tam Metin Bildirileri web sayfamız üzerinden "Bildiri Gönder"me Sistemi ile gönderilmesi gerekmektedir. Tam Metin Bildiri Şablonunu buradan indirebilirsiniz.


Sponsor HalkBank

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme
4 Haziran 2017

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
2 Temmuz 2017

Tam Metin Bildiri Gönderme
17 Eylül 2017

Kongre Tarihi
12-14 Ekim 2017

Kongre Afişi

BBTMK2017 Afişi