DUYURULAR

Değerli Katılımcılar,
Kongre Fotoğraflarını Aşağıdaki Bağlantılardan İndirebilirsiniz.
12-13 Ekim 2017 tarihinde çekilen (Kongre Açılışı ve Eş Zamanlı Oturumlar) fotoğrafları indirmek için tıklayınız.
14 Ekim 2017 tarihinde çekilen (Sosyal Gezi, Ağlasun Sagalassos) fotoğrafları indirmek için tıklayınız.

BBTMK 2017
Düzenleme Kurulu

Değerli Katılımcılar,
Kongre Programımız güncellenmiştir.

Daha önce 09:00 olarak ilan edilen Açılış, saat 10:00 olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte, bazı Oturum Başkanlıklarında değişiklikler olmuştur.

Programın son halini indirmek için tıklayınız.

BBTMK 2017
Düzenleme Kurulu

Değerli Katılımcılar,
Kongre Açılışı: "MAKÜ Sergi ve Konferans Salonu"nda, Eş Zamanlı Oturumlar: İstiklal Yerleşkesi Avşarhan Kongre Salonlarında Gerçekleşecektir.

Burdur'a Ulaşım Alternatifleri İçin tıklayınız.
Konaklama Alternatifleri İçin tıklayınız.

"MAKÜ Sergi ve Konferans Salonu"nun Haritadaki Yeri İçin tıklayınız.
"İstiklal Yerleşkesi Avşarhan Konferans Salonları"nın Haritadaki Yeri İçin tıklayınız.

BBTMK 2017
Düzenleme Kurulu

Değerli Katılımcılar,
Bildiri Özetleri Kitabı Hazırlanmıştır. Özet Kitap İçin tıklayınız.

BBTMK 2017
Düzenleme Kurulu

Tam Metin Bildiri Gönderme Süresi 25 Eylül 2017 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.

Tam Metin Bildirileri web sayfamız üzerinden "Bildiri Gönder"me Sistemi ile gönderilmesi gerekmektedir.
Tam Metin Bildiri Şablonunu buradan indirebilirsiniz.


BBTMK 2017
Düzenleme Kurulu

Değerli Katılımcılar,
Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
Kabul Edilen Bildiri Özetleri İçin tıklayınız.
Katılım sayısının fazla olması ve hakem değerlendirme sürecinin uzaması nedeniyle yaşanan gecikme için özür dileriz.
Sizleri Kongremizde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir,
Saygılarımızı sunarız.

NOT:
1- Bildiri Kabul Belgeleri en kısa zamanda e-posta adreslerinize gönderilecektir.
2- Katılım/Kayıt Formu ve Kayıt Ücreti Yatırma bilgileri en kısa zamanda web sitemizden duyurulacak ve ayrıca tarafınıza e-posta ile bilgi verilecektir.

BBTMK 2017
Düzenleme Kurulu

Bildiri Özeti Gönderme Süresi, Yoğun İstek Üzerine 15 Haziran 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

BBTMK 2017
Düzenleme KuruluBölge Bilimi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı kapsamında pilot üniversite olarak seçilen Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Kongrenin amacı, bölge bilimi alanında çalışan tüm araştırmacıları bir araya getirerek, deneyimlerini akademik ortamda tartışmaları ve bu yolla Bölge Bilimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmalarıdır. Bölge bilimi alanında çalışmalar yapan siz değerli tüm akademisyenleri Kongremizde görmekten ve Burdur’umuzda ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

• AB Bölgesel Politikaları, Katılım Öncesi Mali Yardımları, Deneyimler ve 2020 Beklentileri
• Altyapı, Ulaşım, İletişim ve Bölgesel Kalkınma
• Arazi Kullanımı, Gayrimenkul-Konut Politikaları ve Bölgesel Etkileri
• AR-GE, İnovasyon, Bilgi Ekonomisi ve Bölgesel İnovasyon Sistemleri
• Beşeri Sermaye ve Bölgesel Kalkınma
• Bölge Biliminde ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar, Kuramlar, Dönüşümler
• Bölge/Mekan/Kentsel Planlama Sorunları
• Bölgelerarası İşbirliği, Çatışma ve Rekabet
• Bölgesel Gelişmede Mevzuat, Çelişkiler ve Kısıtlar
• Bölgesel Göç, Hareketlilik, Nüfus ve İşgücü
• Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü ve Etkinliği: Dünya ve Türkiye Örnekleri
• Bölgesel Kalkınmada Sektör Analizleri: Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Turizm vb.
• Bölgesel Politikalar, Planlama ve Yönetim: Dünya ve Türkiye Örnekleri
• Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Bölgesel Rekabet Gücü
• Bölgesel Teşvikler, Yatırımlarda Devlet Yardımları
• Bölgesel Yakınsama ve Iraksama
• Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Analizler
• Doğal Kaynaklar, Enerji, Çevre, İklim Değişikliği
• Dünyada ve Türkiye’de Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Tarihi
• Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Sosyal Politikalar ve Sosyal İçerme
• Girişimcilik ve Bölgesel Kalkınma
• Havza Yönetimi ve Havza Planlama
• Kentleşme, Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Planlama
• Kentsel Sistemler, Büyükşehirler ve Metropol Alanlar
• Kırsal Kalkınma
• Kümeler ve Kümelenme Politikaları: Dünya ve Türkiye Örnekleri
• Mekansal Ekonometri ve Bölgesel Ekonomik Modelleme
• Sanayi Politikaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Bölgesel Kalkınma
• Sosyal Ağlar, Sosyal Sermaye ve Bölgesel Kalkınma
• Turizm, Kültürel Endüstriler ve Bölgesel Kalkınma
• Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmada Rolü ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelleri
• Yeni Sanayi Odakları ve Cazibe Merkezleri
• Yer Seçimi (Lokasyon) ve Mekansal Yığılmalar (Aglomerasyon)Sponsor HalkBank

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme
4 Haziran 2017

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
2 Temmuz 2017

Tam Metin Bildiri Gönderme
17 Eylül 2017

Kongre Tarihi
12-14 Ekim 2017

Kongre Afişi

BBTMK2017 Afişi