İletişim


Kongre E-Posta Adresi

bbtmk2017@mehmetakif.edu.tr

Kongre Web Sayfası

http://bbtmk2017.mehmetakif.edu.tr


Kongre Sekreteryası
Arş.Gör. Gökhan TAŞDEMİR
E-posta: gtasdemir@mehmetakif.edu.tr
Telefon: +(90) 248 213 25 00
Adres: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

Kongre Salonu: İstiklal Yerleşkesi Avşarhan Konferans Salonları

Sponsor HalkBank

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme
4 Haziran 2017

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
2 Temmuz 2017

Tam Metin Bildiri Gönderme
17 Eylül 2017

Kongre Tarihi
12-14 Ekim 2017

Kongre Afişi

BBTMK2017 Afişi